2020 | Nhà Hóc Môn 5×26 Cực Đẹp

Nhà Hóc Môn 5×26 Cực Đẹp
  • Diện tích : 220 m2
  • Năm hoàn thành : 2020
  • Thiết kế : 15.000.000 VND
  • Thi công : 1.500.000.000 VND
  • Vị trí : Hóc Môn

ARC DESIGN & BUILD

Một dự án được ARC thực hiện hoàn chỉnh từ thiết kế cho đến thi công, mời các bạn tham khảo :