2022 | Quán cafe phong cách địa trung hải

QUÁN CAFE ĐỊA TRUNG HẢI
  • Diện tích : 200 m2
  • Năm hoàn thành : 2023
  • Thiết kế : 15.000.000 VND
  • Thi công : 550.000.000 VND
  • Vị trí : Đồng Nai

ARC DESIGN & BUILD