2023 | Cải tạo quán Bia & Nướng Hóc Môn

QUÁN BIA & NƯỚNG
  • Diện tích : 100 m2
  • Năm hoàn thành : 2023
  • Thiết kế : 6.000.000 VND
  • Thi công : 150.000.000 VND
  • Vị trí : Song Hành, Hóc Môn

ARC DESIGN & BUILD

https://www.youtube.com