2021 | Cải Tạo Biệt Thự Đà Lạt

Cải Tạo Biệt Thự Đà Lạt
  • Diện tích : 300 m2
  • Năm hoàn thành : 2021
  • Thiết kế : 25.000.000 VND
  • Thi công :
  • Vị trí : Đà Lạt

ARC DESIGN & BUILD

Đây là dự án cải tạo một biệt thự cổ tại Đà Lạt của ARC thực hiện cùng đối tác, mời các bạn tham khảo :