2022 | Villa trệt 1000m2 tại Bà Rịa Vũng Tàu

villa trệt – brvt
  • Diện tích : 1000 m2
  • Năm hoàn thành : 2023
  • Thiết kế : 25.000.000 VND
  • Thi công : 3.500.000.000 VND
  • Vị trí : Bà Rịa Vũng Tàu

ARC DESIGN & BUILD