2020 | Spa Mẹ và Bé

Spa Mẹ và Bé
  • Diện tích : 240 m2
  • Năm hoàn thành : 2020
  • Thiết kế : 15.000.000 VND
  • Thi công : 450.000.000 VND
  • Vị trí : Quận 11, TP HCM

ARC DESIGN & BUILD

Spa Mẹ Tôm