2018 | Coffee & Billiard – Bình Chánh

Coffee & Billiard – Bình Chánh
  • Diện tích : 400 m2
  • Số tầng : 2
  • Năm hoàn thành : 2018
  • Tổng chi phí : 1.500.000.000 VND
  • Vị trí : Bình Chánh, TP HCM

ARC DESIGN & BUILD