2017 | Cải Tạo Nhà Trẻ – Quận 12

Cải tạo nhà trẻ – trường mầm non
  • Diện tích : 150 m2
  • Số tầng : 1
  • Năm hoàn thành : 2017
  • Tổng chi phí : 210.000.000 VND
  • Vị trí : Quận 12

ARC DESIGN & BUILD